Awo Baitho Japo Hari Naam

Awo baitho japo hari naam Shivaji ki Mandir mein (3)
Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir mein

Sona kay adumurti bane hai (3) , Sita aur Shri Raam, Shivaji…
Awo baitho japo hari naam Shivaji ki Mandir mein
Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir mein

Tulsidas bajo Bhagawana (3) Lakshman aur Hanuman , Shivaji…
Awo baitho japo hari naam Shivaji ki Mandir mein
Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir, Shivaji ki Mandir mein