Aviya Te Mujne Anand Thai

Aviya te mujne anand Thai
Malya thi tujne het ubrai
Kamon garore maro kanudo
Nand no dularo re maro kanudo

Mata Yashoda no jayo
Valo ave che chano Mano
Matuki fori makhan ya chori
Nand no dularo re maro kanudo

Aviya te mujne anand Thai
Malya thi tujne het ubrai
Kamon garore maro kanudo
Nand no dularo re maro kanudo

Vrinda ti van nikunj ma
Valo ave ne vasuri vaghare
Gokul ni gopi gheli bani che
Nand no dularo re maro kanudo

Aviya te mujne anand Thai
Malya thi tujne het ubrai
Kamon garore maro kanudo
Nand no dularo re maro kanudo

Jumak jumak thai jumak jumak thai
Kanaiya nu payal jumak jumak thai

Rum jum rum jum thai rum jum rum jum thai
Radhaji nu jangar rum jum rum jum thai

Dhori dhori aw dhori dhori aw
Yashoda no jayo dhori dhori aw

Makhan kawa aw makhan kawa aw
Pyara pyara kana makhan kawa aw

Raas ramwa aw raas ramwa aw
Radhaji ni sanghe raas ramwa aw