Aney Vaalaa Sukhdukh Manmaa Nav Aaniye

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aney Vaalaa Sukhdukh Manmaa Nav Aaniye, Ghat Saathe Re Ghadiyaa
Taadyaa Te Koinaa Nav Tadey Raghunaathjinaa Jadiyaa...
Aney Vaalaa Nadraajaa Sarikho Nar Nahi Jeni Damyanti Raani,
Ardh Vastre Vanmaa Bhamyaa Na Madyaa Ann Ne Paani Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Paanch Paandav Sarikhaa Baandhvaa Jeni Draupadi Raani,
Baar Varas Van Bhogavyaa Nenle Neendraa Na Aani Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Sitaaji Sarikhaa Sati Nahi Raamji Jevaa Jenaa Swaami,
Tene Pan Raavan Hari Gayo Jaanki Mahaa Dukh Paami Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Harishchandra Sarikho Raajiyo Jeni Taaraamati Raani,
Tene Pan Ghani Re Veepat Padi Bhariyaa Neech Gher Paani Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Sagaadshaa Sarikho Shetthiyo Jeni Changaavati Raani,
Kunvar Chaleyyo Vadheriyo Nainumaa Naavyaa Re Paani Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Dukh Re Paryu Re Sarve Devne Samaryaa Anntaryaami,
Bhaavat Bhaangi Bhudhre Mehtaa Narshinaa Swaami Aney Vaalaa...