Aney Vaalaa Konre Samaanaa Kaamni Dat Fadiyel Raamaa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aney Vaalaa Konre Samaanaa Kaamni Dat Fadiyel Raamaa
Paandavoni Pat Raakhvaa Vaalaa Maaro Ubho Chhe Hari Saamaa...
Aney Vaalaa Giyaataa Vaadiye Sarve Saahelini Saathe,
Sherdino Saatho Chholtaa Paari Betthi Chhe Haathe, Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Maanetine Mahel Padhaariyaa Katkaa Chintharaane Kaaje,
Draupadiye Cheer Faadyaa Paato Baandhyo Harine Haathe, Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Trikame Ganyaa Enaa Taatanaa Lakhi Raakhyaa Chhe Lekhe,
Navso Navaanu Cheer Pooriyaa Saghdaa Sabhaajan Dekhe, Aney Vaalaa...
Aney Vaalaa Garudey Chadine Govind Aaviyaa Aavyaa Antaryaami,
Bhagat Odhaaran Bhudhro Mehtaa Narshinaa Swaami, Aney Vaalaa...