Anandamaya Chaitanya Maya

Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Omkaaramaya Tryamkaaramaya Satkaarmaya Gurudev
Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Vedantamaya Siddhantamaya Shuddhantamaya Gurudev
Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Kalyaanamaya Kaarunyamaya, Karunamaya Gurudev
Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Bramhamaya Gurudev, Shivamaya Gurudev, Tapomaya Gurudev, Chinmaya Gurudev