Amey Maiyaaraa Kans Raajaanaa Vaalaa Koine Na Daiye Daan

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Amey Maiyaaraa Kans Raajaanaa Vaalaa Koine Na Daiye Daan,
Haareh Vaalaa Koine Na Daiye Daan Re, Maaragdo Maaro, Meli Diyo Ne Kunvar Kaan...
Gaiyaa Raajaano Betro Vaalaa Shu Chhe Tamaaru Naam...
Nand Raajaano Betro Neh Kaan Kunvar Amaaraa Naam...
Aapar Gangaa Vaalaa Oli Par Jamnaa Vaalaa, Vachmaa Gokuliyu Gaam...