Ambikaa Aavyaa Chhe Chaachar Chokmaa Re

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Ambikaa Aavyaa Chhe Chaachar Chokmaa Re,
Chosatth Jogani Ramvaa Jaay Ke Ambikaa...
Sarve Beni Umangmaa Jogani Re, Zaanzari Zamzam Thaay Ambikaa...
Baavan Veer Sangaathe Maa Jogani Re, Garbaa Hadimadine Gaay Ambikaa...
Khanjari Vaage Mrudang Maa Jogani Re, Dumru Laine Shankar Gaay Ambikaa...
Chaamund Aavyaa Chotilethi Maa Jogani Re, Tedyaa Tudjaane Bouchar Maat Ambikaa.
Raandal Ramvaa Aavyaa Maa Jogani Re, Aavyaa Veer Aney Vaitaar Ambikaa...
Rangmaa Rasbas Ramti Jogani Re, Haank Maare Chhe Veer Hanumaan Ambikaa...
Ghoome Kaalikaa Maataa Jogani Re, Dharni Dham Dham Thaay Ambikaa...
Dolyaa Dev Daanav Maa Jogani Re, Doli Dharanine Aakaash Ambikaa...
Janani Jagdaatri Maa Jogani Re, Dejo Darshan Naa Rudaa Daan Ambikaa...