Akroor Aavyaa Harine Tedvaare

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Akroor Aavyaa Harine Tedvaare
Rathdaa Chhootyaa Shree Nandjine Dwaare Ho Laal,
Gokul Veleraa Padhaarjo Re...
Mathuraamaa Maamaane Madi Velaa Aavjo Re,
Ee Chhe Tamaaru Mosaar Ho Laal Gokul...
Vaalaa Maaraa Gokul Mathuraa Bey Gaamdaa Re,
Vachmaa Jamnaaji Bharpoor Ho Laal Gokul...
Gopiyu Araj Kare Ne Aadi Ubhi Re,
Hari Maaraa Haydaa Upar Rath Haanko Ho Laal Gokul...
Raadhaajine Nene Aasudaa Umatiyaa Re,
Jaane Bhaadarvo Bharpoor Ho Laal Gokul...
Roi Roi Bhinjaani Raadhaajini Chundari Re,
Tootyo Navsero Haar Ho Laal Gokul...
Vaalaa Maaraa Maadhavdaasni Veenti Re,
Amne Dejo Shree Vrajmaa Vaas Ho Laal Gokul...