Aavo Rankaar Bije Kyaai Nathi Saambhadyo

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aavo Rankaar Bije Kyaai Nathi Saambhadyo,
Aaj Maari Maadinaa Rathno Rankaar...
Ochhinti Aangadaamaa Aavi Albeladi, Ambaanaa Swaagat Hu Saachaa Karu...