Aavo Ne Ramvaa Maa

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aavo Ne Ramvaa Maa, Aavo Ne Ramvaa Maa...
Chotilethi Maa Chaamundaa Padhaarjo, Taari Sinhe Shobhe Asvaari Maa...
Aaraasurthi Maa Ambaa Padhaarjo, Taari Vaaghe Shobhe Asvaari Maa...
Paavaaghadthi Maakaalikaa Padhaarjo,
Harshad Maataane Khodiyaar Padhaarjo,
Chosatth Jogani Ramvaa Padhaarjo, Amey Premethi Goon Taaraa Gaaye Maa...
Taaraa Baarkone Darshan Dejo Maa, Baarkone Darshan Dejo Maa...