Aasonaa Ajwaaliyaa Nortaani Raat Dhol Vaageh Chhe

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aasonaa Ajwaaliyaa Nortaani Raat Dhol Vaageh Chhe,
Chaacharmaa Garbe Ramey Sau Deviyu Shaaksaath, Dhol Vaage Chhe...
Hai Aaraatesurthi Aaviyaa Shree Ambaaji Maat, Dhol Vaage Chhe,
Shankhalpurthi Laaviyaa Boucharmaa Ne Saath, Dhol Vaage Chhe...
Hai Paavaategadhthi Aaviyaa Shree Mahaakaali Maat, Dhol Vaage Chhe,
Peepraa Gaamthi Laaviyaa Aashaapuraa Ne Saath, Dhol Vaage Chhe...
Hai Koilaate Dhaamthi Aaviyaa Shree Harsiddhi Maat, Dhol Vaage Chhe,
Sailaate Dhaamthi Laaviyaa Meldimaa Ne Saath, Dhol Vaage Chhe...
Shergher Dhaamthi Laaviyaa Shree Limbach Shaaksaath, Dhol Vaage Chhe,
Parpaanchaarthi Laaviyaa Chaamundmaa Ne Saath, Dhol Vaage Chhe...