Aarti Karu Maaraa Hari Guru Sant

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aarti Karu Maaraa Hari Guru Sant,
Chhodaavyaa Sarve Fand, Choraashinaa Bandh, Hari Guru Raamni Aarti...
Aarti Utaari Lau Vaarnaa, Dharu Charan Kamal Dhyaan,
Aa Shish Sadgurune Soptaa, Eh Maaru Mati Gayu Deh Abhimaan, Hari Guru Raamni...
Maaraa Sadguruni Shobhaane Hu Shu Kahu, Eh Toh Mukhthi Varanvi Na Jaay,
Shiv Bhramaa Jeni Stuti Kare, Jenaa Ved Nirmad Jas Gaay, Hari Guru Raamni...
Sadguruye Bataavyu Saanmaa, Eh Toh Samjaave Saghdi Reet,
Jaagan Svapan Shushupti, Aney Havey Bhaasyu Chhe Turiyaatit, Hari Guru Raamni...
Man Bhaavti Guruye Maher Kari, Aapyu Sukh Apaar,
Antarnaa Chakshu Ughaadiyaa, Aney Maney Bhaasyu Chhe Bhram Aakaar, Hari...
Havey Surtaa Maari Shunya Thai, Varti Paami Vishraam,
Janma Maran Matiyaa, Hu Toh Paami Pad Nirvaan...
Akhaaye Aa Pad Alokiyu, Eetoh Maaraa Sadguruni Saan,
Avinaashi Potey Aatmaa, Vaalo Vasyaa Chhe Potaani Moj, Hari Guru Raamni...