Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha

Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha

Sacchidaananda gurunaatha ramana aananda gurunaatha
Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha

Paramaananda gurunaatha ramana aananda gurunaatha
Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha

Chinmayaananda Gurunaatha ramana aananda gurunaatha
Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha

Sacchidaananda paramaananda chinmayaananda gurunaatha ramana aananda gurunaatha
Aananda Gurunaatha Ramana Aananda Gurunaatha