Aajni Ghadi Radiyaamdi

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aajni Ghadi Radiyaamdi
Eji Maaro Vaaloji Aavyaani Vadhaamni Re,
Aajni Ghadi Radiyaamdi...
Haare Mein Toh Lilaa Lilaa Vaans Vadhaaviyaa,
Eji Maaraa Vaalaanaa Mandap Rachaaviyaa Re, Aajni...
Haare Mein Toh Todle Toran Bandhaaviyaa,
Eji Maaraa Vaalaane Motide Vadhaaviyaa Re, Aajni...
Haare Mein Toh Kanku Puraavyaa Saathiye,
Eji Maaro Vaaloji Malapatey Haathiye Re, Aajni...