Aaje Ramo Aanandthire

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aaje Ramo Aanandthire, Aavyaa Aaraasur Dhaam Maari Ambikaa...
Preme Pujo Parmeshwarire, Motirey Puraavo Chok Maari Ambikaa,
Vege Vadhaavo Gokh Maari Ambikaa...
Kumkum Keshar Angmaare, Kantthe Kusumno Haar Maari Ambikaa,
Sarajyo Saras Shangaar Maari Ambikaa...
Sundar Saari Shobhtire, Opey Aabhushan Ang Maari Ambikaa,
Nirmad Chhe Navrang Maari Ambikaa...
Koti Surajnaa Tejthi Re, Chadke Chhe Chaachar Maat Maari Ambikaa,
Padti Gaganmaa Bhaat Maari Ambikaa...
Navrang Chhe Navraatri Re, Ramey Navdurgaa Maat Maari Ambikaa,
Aave Chhe Ang Umang Maari Ambikaa...
Bheto Bhavaaninaa Dhaamne Re, Japo Hraday Jagmaat Maari Ambikaa,
Kaliyugmaa Shaakshaat Maari Ambikaa...
Gabbar Gokh Biraajtaa Re, Gaaje Gagan Jay Kaar Maari Ambikaa,
Vaajintra Naad Apaar Maari Ambikaa...
Narmad Bhajan Bhaktane Re, Maataa Chhe Haajaraa Hajoor Maari Ambikaa,
Maaji Madey Chhe Jaroor Maari Ambikaa...