Aaj Toh Hamaare Dwaar

Transcribed & translated by: Shree Pragjibhai Ladva

Aaj Toh Hamaare Dwaar, Bholenaath Aaye, Jataa Dhaari Aaye...
Ujari Vibhuti Anng, Jataa Mein Khalke Gang,
Mukh Toh Punam Chand, Bhali Sobhaa Laayeh...
Sang Ki Saaheli Saath, Umaiyaase Puchhe Baat,
Baai Tero Bado Bhaag, Shambhu Var Paayeh...
Jaako Jogi Dhare Dhyaan, Baid Hi Kare Bakhaan,
Taansen Gaaiyeh Goon Gaan, Shankarke Goon Gaaye...