Sundaranana

Sundaranana, Sundaranana

Hara Shiva Shiva Hara Sundaranana

Bhasma Bhushita Hara Sundaranana

Kaala Netra Madana Mohana Sundaranana

Bhooth Natha Dev Dev Sundara Nana

Chandra Shekhara Hara Sundaranana

Damru dhar damak damak sundaranana

Neelkant naaghar sundaranana

Hara shiv shiv hara sundaranana