Shivoham

Shivoham Shivoham Shivaswarupoham

Nityoham shuddhoham buddhoham muktoham

Nityoham shuddhoham buddhoham muktoham

Shivoham Shivoham Shivaswarupoham

Advaitaananda rupam-arupam

Brahmoham Brahmoham Brahmaswarupoham

Chidoham Chidoham Satchidaanandoham

Shivoham Shivoham Shivaswarupoham

Jise shastra kaate na agni jalaaye,

Ghalaaye na paani na mrityu mitaaye,

Wahi aathmaa Satchidaananda mai hoon,

Shivoham Shivoham Shivoham Shivoham

Amar aathmaa hai maranshil kaaya,

Sabhi praaniyo ke jo bhitar samaayaa,

Wahi aathmaa Satchidaananda mai hoon,

Shivoham Shivoham Shivoham Shivoham

Jo vyaapak hai kana kana he waahas jiskaa,

Nahi teeno kaalo meih he naash jiskaa,

Wahi athmaa Satchidaananda mai hoon,

Shivoham Shivoham Shivoham Shivoham

Amar aathmaa Satchidaananda mai hoon,

Shivoham Shivoham Shivoham Shivoham