Hey Govind Hey Gopaal

hey govind hey gopaal, hey dayaal laal

praan naath anaath sakhe, deen darad nivaar

he samarath agam pooran, moha mayaa dhaar

andh koop mahaa bhayaan, Naanak paar utaar