Hari Om Namah Shivaya

Hari Om Namah Shivaya (2)

Shiva Shiva Shankara Hara Parameshwara Saishwaraya Namah Om (3)