Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya

Bolo Bolo Sab Mil Bolo Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya

Joota Jataa Mey Gangaadhaari

Trishul Dhaari Damaru Bajaave

Dama Dama Dama Dama Damaru Bajaave

Gunj Uthao Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Om Namah Shivaya

Hari Om Namah Shivaya