Anjali Geet

He naath jodi haath paye premthi sau mangiye

Sharanu male sachu tamaru ae rudaythi mangiye

Je jiv avyo aap pase charanma apnavjo

Parmatma ae atmane shanti sachi aapjo

Vadi karmana yoge kari je kudma ae avtare

Tyan poorna preme O prabhuji apni bhakti kare

Lakh chorasi bandhanone lakshma lai kapjo

Parmatma ae atmane shanti sachi aapjo

Susampati suvichar sat karmano daee vaarso

Janamo janam sat sangthi kirtar par utarjo

Aa lokne parlokma tav prem rag rag vyapjo

Parmatma ae atmane shanti sachi aapjo

Male moksh ke sukh swargna asha ure evi nathi

Diyo deh durlabh manvino bhajan karva bhavthi

Sachu batavi roop Shree Ranchhod rudye sthapjo

Parmatma ae atmane shanti sachi aapjo