Anandamaya Chaitanya Maya

Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Omkaaramaya Tryamkaaramaya Satkaarmaya Gurudev

Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Vedantamaya Siddhantamaya Shuddhantamaya Gurudev

Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Kalyaanamaya Kaarunyamaya, Karunamaya Gurudev

Anandamaya Chaitanyamaya, Chinmaya Gurudev

Bramhamaya Gurudev, Shivamaya Gurudev, Tapomaya Gurudev, Chinmaya Gurudev