Raghupati Raghav Raja Ram

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Sitaram, Sitaram, Bhaj Pyare Mana Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Ishwar Allah Tero Nam, Sabako Sanmati De Bhagawan Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Mukhmen Tulsi Ghatamen Ram, Jab Bolo Tab Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Hathose Karo Gharka Kam, Mukhase Bolo Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Kaushalyaka Vhala Ram, Dashrathjika Pyara Ram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram Bansivala Hay Ghanshyam, Dhanushya Dhari Sitaram Raghupati Raghav Raja Ram Patita Pavan Sitaram