Mara Ghat Ma Birajta

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji, Maru Mandu Chhe Gokul Vanara Van, Mara Tan Na Aanganiya Ma Tulsi Na Van, Mara Praan Jeevan, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Mara Aatam Na Aangane Sri Mahakrishnaji, Mari Aankho Dishe Girdhari Re Dhari, Maru Tanman Thayu Jene Vaari Re Vaari, Mara Shyam Murari, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Mara Praan Thaki Mane Vaishnav Vhala, Nitya Karta Srinathji Ne Kaala Re Vaala, Mein To Vallabh Prabhujina Kidha Chhe Darshan, Maru Mohi Lidhu Man, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Hun To Nitya Vithalavarni Sevaare Karun, Hun To Aathe Samaa Keri Jhaanki Re Karun, Me To Chitadun Srinathjine Charane Dharyun, Jeevan Safal Karyun, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Me To Bhakti Maaraga Kero Sanga Re Saadhyo, Me To Pushtire Maaraga Kero Sanga Re Saadhyo, Mane Dhod Kirtana Kero Ranga Re Laagyo, Me To Laalaani Laali Kero Ranga Re Maagyo, Hirlo Haatha Laagyo, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Aavo Jivanma Laavo Fari Kadi Naa Male, Vaarivaare Maanava Deha Kadee Naa Male, Fero Lakhare Choraasino Maaro Re Fade, Mane Mohan Male, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Maari Anta Samay Keri Suno Re Arji, Lejo Sharano Maa Shriji Baba Daya Re Kari, Mane Tedaa Re Yam Keraa Kadi Naa Aave, Maaro Naath Tedaave, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji, Maru Mandu Chhe Gokul Vanara Van, Mara Tan Na Aanganiya Ma Tulsi Na Van, Mara Praan Jeevan, Mara Ghat Ma Birajta, Srinathji Yahmunaji Mahaprabhuji Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo, Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo, Srinathji Bolo, Shri Yahmunaji Bolo