Yaa Kunde

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Yaa Kunde Tushaarahaara Dhavalaa Yaa Shubhra Vastraavritaa Yaa Veenaa Varadanda Manditakaraa Yaa Shveta Padmaasanaa Yaa Brahmaachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sadaa Vanditaa Saa Maam Pattu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaapahaa