Yaa Kunde

Yaa Kunde Tushaarahaara Dhavalaa Yaa Shubhra Vastraavritaa Yaa Veenaa Varadanda Manditakaraa Yaa Shveta Padmaasanaa Yaa Brahmaachyuta Shankara Prabhritibihi Devaih Sadaa Vanditaa Saa Maam Pattu Saraswati Bhagavatee Nihshesha Jaadyaapahaa