Gurur Brahma

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Mahesh Varah Guru Shakshat Para Brahma Tasmai Shri Guruve Namah