Vakratunda Mahakaya

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Vakratunda Mahakaya Surya Koti Sama Prabha Nirvighnam Kuru Me Deva Sarva Karyesu Sarvada