Kshamapana Stotram

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Kara charana krtam vak-kayajam karmajamva Sravana nayanajam va manasam vaparadham Vihitama vihitama va sarva metat kshamasva Jaya jaya karunabdhae sri mahadeva sambho