Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare

Narayan Narayan Jai Jai Govinda Hare
Narayan Narayan Jai Jai Gopal Hare
Jai Jai Govinda Hare Jai Jai Gopal Hare
Narayan Narayan Narayan Narayan Narayan
Jai Jai Govinda Hare Jai Jai Gopal Hare

This entry was posted in Dhuns.