Sai Gayatri

Om Sai Eeshvaraya Vidmahe Sathya Devaya Dhimahi Tanna Sarva Prachodayat