Gayatri Mantra

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Aum Bhur Bhuvah Swah Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat