Vishwa Vinayaka

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Gananayakaya Ganadaivataya Ganadakshaya Dhimahi Gunashariraya Guna Manditaya Guneshanaya Dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Gunapravishtaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi Gaanachaturaya Gaanaapranaya Gaanantaratmane Gaanot Sukhay Gaanamattaya Gaannott Sukha Mana Se Guru Pujitaya, Guru Daivataya, Guru Kulasthaine Guru Vikramaya, Guiyya Pravaraya Gurave Guna Gura Ve Gurudaitya Kalakchetre, Guru Dharma Sada Rakdhyaya Guru Putra Paritratre Guru Paakhand Khand Khaya Geet Saraya, Geet Tatvaya Geet Kotraya Dhimahi Gudha Gulfaya, Gandha Mattaya Gojaya Pradaaya Dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Gunapravishtaya Dhimahai Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi Gandharva Rajaya Gandhaya Gandharva Gana Shravan Pranaime Gaadha Anuragaya Granthaya Geetaya Grantatarth Tanmaiye Gurileeeā€¦. Gunavateee.. Ganapatayeee.. Granta Geetaya Granta Geyaya Grantanta Ratamane Geeta Leenay Geetaa Shrayaya Geetavadya Patave Dheya Charitaya Gaya Gavaraya Gandharvapri Krupe Gayakadhina Vighra Haya Gangajala Pranayavate Gauri Stanamadhaya Gauri Hridaya Nandanaya Gaur Bhanu Sukhaya Gauri Ganeshwaraya Gauri Pranyaya Gauri Pravanaya Gaur Bhavaya Dhimahi Ohasa Hastraya Gowardanaya Gopa Gopaya Dhimahi Gunaditaya Gunadhishaya Gunapravishtaya Dhimahai Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi Ekadantaya Vakratundaya Gauri Tanayaya Dhimahi Gajeshanaya Bhalchandraya Shree Ganeshaya Dhimahi