Tu Hi Vishnu Tu Naaraayan

Tu hi aadhaar sakal tribhoovan ko Paalak sacharaachar bhootan ko Tu hi Vishnu tu Naaraaya Kaaran tu parabrahma jagat ko