Sunder Kanha

Sunder Kanha (2)
Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa
Nand Kumara Navneet Chora

Pavan Naama Kanha Paap Vinasha
Pahi Pahi Keshaveshauri
Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa
Nand Kumara Navneet Chora

Neel Megh Shyamala Neeraj Nayana
Narayan Roop Mein Nand Kumara
Achutam Keshavam Ram Narayanam
Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje
Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa
Nand Kumara Navneet Chora

Gopa Vrinda Sevita Gokul Bala Gopika
Manohara Gaan Vilola Achutam
Keshavam Ram Narayanam Krishna
Damodaram Vasudevam Bhaje
Sunder Kanha Kanha Vandita Roopa
Nand Kumara Navneet Chora

Narayana Hari Govinda
Hari Narayana Govinda