Jai Guru Omkara

Jai Guru Omkara, Jai Jai Sadguru Omkara, Om Brahma Vishnu Sadashiva, Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shiva Shiva Sadashiva, Hara Hara Hara Hara Mahadeva