Atma Shatakam (Nirvana Shatakam)

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
mano buddhya ahaṅkāra cittāni nāham na ca śrotra jiḥve na ca ghrāṇa netre na ca vyoma bhūmir na tejo na vāyuḥ cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham na ca pṛāṇa saṁñyo navai pañca vāyuḥ navā sapta dhātur na vā pañca kośāḥ na vāk pāṇi pādau na copastha pāyu cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham na me dveśa rāgau na me lobha mohau mado naiva me naiva mātsarya bhāvaḥ na dharmo na cārtho na kāmo na mokṣaḥ cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham na puṇyam na pāpam na saukhyam na duḥkham na mantro na tīrtham na vedā na yagñāḥ aham bhojanam naiva bhojyam na bhoktā cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham na me mrityur na śaṅkhā na me jāti bhedaḥ pitā naiva me naiva mātā na janma na bandhur na mitram guru naiva siśyaḥ cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham aham nirvikalpo nirākāra rūpaḥ vibhuḥ vyāpya sarvatra sarvendriyāṇām sadā me samatvam na muktīrna bandhaḥ cidānanda rūpaḥ śivohaṁ śivoham