Radhe Radhe, Radhe Govind Bolo

Radhe Radhe, Radhe Govinda Bolo Govinda Govinda Gopala, O Radhe, Govinda Govinda Gopala Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe bol Radhe Radhe Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol, Radhe Bol