Jag Janani Jai Jai, Maa Jag Janani Jai Jai

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Jag Janani Jai Jai, Maa Jag Jannai Jai Jai Bhayharani, Bhavtaarani, bhavbhamini Jai Jai Maa Jag Janani Jai Jai Tu Hi Sat Chit Shukhamaya, Shudha Brahmaroopa Maiyya Shudha Brahmaroopa Satya Santana Sundar x2 Par-Shiv Surbhupaa Jai Jag Janani Jai Jai Aadi anaadi anaamaya, avichal avinashi maiyya acichal avinashi Amal ananat agochar x2 Aaj ananad-rashi Jai Jag Janani Jai Jai Avikaree, aghaharee, akal, kala-dharee maiyya akal kala-dharee Karta vidhi bharata hari x2 har shanharkari Jai Jag Janani Jai Jai Tu vidhi vadhu rama tu, umaa maha-mayaa maiyya umaa maha-mayaa Mool prakriti vidya x2 tu janani jaayaa Jai Jag Janani Jai Jai Dus vidya nav durga, nanashastrakara maiyya nanashastrakara Asatmatrika yogini x2 nav nav roop dhara Jai Jag Janani Jai Jai Tu pardham anivasini, maha-avilaasani tu maiyya maha-avilaasini tu Tu hi shmashaan viharini x2 taandav laasini tu Jai Jag Janani Jai Jai Sur mini mohini saumya, tu shobha dhara maiyya tu shobha dhara Vivasan vikat svarupa x2 pralayamayi dhara Jai Jag Janani Jai Jai Tu hi sneha sudhamaya, tu ati garalmanaa maiyya tu ati garalmanaa Ratnavibhusit tu hi x2 tu hi asthi tana Jai Jag Janani Jai Jai Mooladhaara nivaasini, iha par sidhipradhe maiyya iha par sidhipradhe Kaalaa tika kaali x2 kamalaa tu varde Jai Jag Janani Jai Jai Shakti shakti dhar too hee, nitya abhedmayee maiyya nitya abhedmayee Bhed pradarshini vaani x2 vimle Vedtrayee Jai Jag Janani Jai Jai Hum ati deen dukhi maa, Vikat jaal ghere maiyya Vikat jaal ghere Hain kapoot ati kapati x2 par baalak tere Jai Jag Janani Jai Jai Nij swabhava vash janani, Dayaadristi ki jai maiyya Dayaadristi ki jai Karuna kar karunamayi x2 Charan–sharan ki jai Jai Jag Janani Jai Jai