Shiva Shambo Shambo

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva Gangadhara Hara Shambho, Gauri Manohar Shambho Shiva Om (3) Namah Shiva Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva Nandi Vahana Shambho, Natana Manohar Shambho Shiva Om (3) Namah Shiva Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva Halahar Dhar Shambho, Anath Natha Shambho Vishweshwar Har Shambho Gauri Manohar Shambho Shiva Shambho Shambho, Shiva Shambho Mahadeva Hara Hara Hara Hara Mahadeva, Shiva Shambho Mahadeva