Jaya Jaya Shri Yamuna

playlist_add Add to Slideshow
A-A+
Jaya Jaya Shri Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma, Jotaa Janama Sudhaaryo, Naata Jivane Udhaaryo, Dhanya Dhanya Tame Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Shamladi Surat Ma Murat Madhuri, Ma Murat Madhuri, Prem Sahit Patrani, Parakrame Puran, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Gahevar Van Chalya Ma Gambire Gheryan, Ma Gambire Gheryan, Chundadi E Chatkalan, Paheryan Ne Laheryan, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Bhuj Kankana Ruda Ma Gujaria Chudi, Ma Gujaria Chudi Baju Bandh Ne Berkha, Pahonchi Ratna Jadit, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Zanzar Ne Zamke Ma Vichhiyan Ne Thamke, Ma Vichhiyan Ne Thamke Nepoor Ne Nade Ma, Ghugari Ne Ghamke Ma Jaye Jaye Shri Yamuna Ma Sol Shangar Sajyaa Ma Nakavesara Moti, Ma Nakevesara Moti Abharanamaa Opo Chho, Darpan Mukha Jota, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Tat Antar Rudaa Ma Shobhita Jala Bhariyaa, Ma Shobbita Jala Bhariyaa Manvanchhit Murlidhar, Sundar Varavariya, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Lal Kamal Lapatyan Ma Jovane Gyatan, Ma Jovane Gyatan, Kahe Madhav Parikrama, Vraj Ni Karavane Gyatan, Ma Jaya Jay Shri Yamuna Ma Shri Yamunaji Ni Aarti Ma Vishraam Ghate Thai, Ma Vishraam Ghate Thai Tetris Karod Devata, Darshan Karva Jai, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Shri Yamunaji Ni Aarti Ma Je Bhave Gashe, Ma Je Bhave Gashe, Tena Janma Janma Na Sankat, Sarve Dur Thashe, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Atli Vinanti Karu Ma Tam Charane Rakho, Ma Tam Charane Rakho Daas Karine Sthaapo, Vrajma Vaas Aapo, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma Jaya Jaya Shri Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna Ma, Jotaa Janama Sudhaaryo, Naata Jivane Udhaaryo, Dhanya Dhanya Tame Yamuna, Ma Jaya Jaya Shri Yamuna